Vores vision er uden kompromis at fokusere på højeste kvalitet af muslinger og skaldyr fra Limfjorden, samt hver dag bestræbe os på at yde meget høj service og fleksibilitet overfor såvel kunder som leverandører.

Bæredygtigt fiskeri

Alle vores produkter er fisket i respekt for naturen og vores omgivelser.
På denne måde opretholdes naturlige og sunde vækstbetingelser og et godt vandmiljø, så vi i mange år frem kan levere markedets bedste produkter.

Egenkontrol

Vore produkter og vores produktion, lager- og leveringsfaciliteter m.v. er underlagt et omfattende og godkendt egenkontrolprogram. Programmet har til formål at sikre kvaliteten i alle processer fra modtagelse af råvarer og helt til levering hos vore kunder.

Kontrol af emballage

Til pakning af vore produkter anvender vi kun fødevaregodkendte emballager. Alle vore emballager overholder det Europæiske Emballage-direktiv.

Kontrol af limfordsøsters samt msc bundmuslinger- og økologiske linemuslinger

Fiskeriet af muslinger og østers er et af de mest kontrollerede fiskerier i Danmark. For at få tilladelse til at fiske, skal det dokumenteres, at muslingerne og vandets kvalitet overholder de grænseværdier for alger, der er fastsat af Miljø- og Fødevareministeriet.
Ugen inden vi ønsker at fiske i et område, tages således vand- og kødprøver, som bliver undersøgt på statsgodkendte laboratorier. Prøverne tages inden første fiskedag i hver uge.

Denne proces sikrer, at vore kunder altid modtager Limfjordsmuslinger af højeste kvalitet og fødevaresikkerhed. 

Straks efter landing renses muslinger og skaldyr i frisk fjordvand. Efter sortering og pakning fragtes de straks i ubrudt kølekæde frem til levering hos vore kunder.

Vand- og kødprøver udføres af akkrediterede laboratorier