Privatlivspolitik

 

1. Navn og kontaktoplysningerne

Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Vores kontaktoplysninger er følgende:

Johs. Jensen Fiske- & Muslingeexport A/S
Havnegade 20, Jegindø
7790 Thyholm
CVR-nr.: 26026105

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via (tanja@johs-jensen.dk) eller telefonnr. 97879006 el. 21497059.

 

2. Hvilke personoplysninger

 • Navn, adresse, e-mail, telefonnr., varetype, betalingsinformation og lignende, hvis du er kunde/samarbejdspartner hos os.
 • Navn, e-mail, telefonnr., hvis du er en potentiel kunde/samarbejdspartner som kontakter os.
 • Hvis du i stedet besøger vores hjemmeside, da vil vi anvende cookies for at hjemmesiden kan fungere optimalt, hvilket du kan læse nærmere om i vores Cookiedeklaration (indsæt link) på hjemmesiden.

 

3. Hvorfor

 • Vi behandler oplysninger om dig som kunde/samarbejdspartner, for at kunne opfylde den aftale, vi har indgået om køb og eventuelt levering af en vare.
  Hjemlen til at behandle disse personoplysninger om dig er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • I de tilfælde hvor du har spørgsmål til vores hjemmeside, eller ønsker at høre mere om vores produkter, kan du kontakte os via telefon eller e-mail.

Herved vil vi ligeledes behandle dine oplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og fx svare på spørgsmål om vores produkter. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelsen med vores kommunikation.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger om dig er her databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

4. Hvem oplysningerne evt. deles med

 • Hvis du har bestilt en vare til levering, deler vi dine oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnr, mærkning. med den leverandør, som du i forbindelse med dit køb har valgt skulle levere varen.
 • Som kunde og samarbejdspartner deles dine oplysninger ligeledes med vores bogholder, som er vores databehandler.
 • Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt.
  Vi har derfor i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt ellers ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab. Vi indgår derfor aftaler herom med samarbejdspartnere (databehandler), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden for dine personoplysninger. Desuden videregiver vi ikke dine personoplysninger til tredjemand.

 

5. Hvor længe gemmes oplysningerne

 • Ved et aktivt igangværende kundeforhold opbevares dine oplysninger så længe som det er nødvendigt, for at vi kan servicere dig og opfylde vores aftaler.
  Ved ophør af kundeforholdet/samarbejdet, og ydelsen/varen til dig som kunde er leveret, samt eventuelle udeståender er endeligt afsluttede, da vil vi slette personoplysningerne, når der er gået 10 år efter kundeforholdets ophør.
 • potentielle kunder: Vi sletter 12 mdr. efter at det er afklaret om pågældende person ønsker at blive kunde og købe vores produkter eller ej.
 • Hvis der er en saglig grund til at opbevare oplysningerne i længere tid, kan dette ske, fx ved en verserende klagesag eller uafsluttet retssag.
 • Bogføring:
  Vi er forpligtet til at opbevare visse oplysninger om dit køb, herunder regnskabsbilag, i henhold til bogføringsloven i op til 6 år. Det betyder, at vi gemmer faktura og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Hjemlen til at behandle personoplysninger til bogføring er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.
Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

 

6. Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
 • Ret til sletning
 • Ret til begrænsning af behandling
 • Ret til indsigelse
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. ”